ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ - หรือ - สมัครสมาชิก
Line ID : @gbq8808a
Tel : 0957627500
หน้าหลัก > นโยบายร้านค้า
นโยบายร้านค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. บริษัทฯ จะบริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการผลิตจากโรงงานหรือเกิดจากการใช้งานของท่านในสภาพที่ถูกต้องตามหนังสือคู่มือการใช้งาน เป็นระยะเวลา3ปี นับจากวันที่ซื้อ
  2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี ซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทฯ หรือการใช้กำลังไฟที่ไม่ได้มาตราฐาน หรือเสียหายจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่เทคนิคการผลิต แม้ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะเวลาประกันก็ตาม
  3. การรับประกันนี้จะไม่มีผลบังคับเมื่อบัตรรับประกันสูญหายหรือมีรอยแก้ไข
  4. ลูกค้าสามารถนำเครื่องเข้ามารับบริการด้วยตนเอง หรือจัดส่งมาที่บริษัท บริษัทจะให้บริการตรวจเช็คเครื่องให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปให้บริการนอกสถานที่ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการครั้งละ 1000 บาท (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

เรามีอะไหล่ทุกชิ้นไว้บริการ

 

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2019 Vevo Systems Co., Ltd.